Nederlands

A. den Dekker & ZN.

Landbouwmechanisatie en machinebouw

Va-keur

Waarom keuren ?

Machines periodiek laten keuren door een deskundige is verplicht volgens de Arbowet.

In de Arbo-wet is sinds 1998 een artikel opgenomen dat preventieve veiligheid bij machines en apparaten moet bewerkstellingen, de zogenaamde "Richtlijn Arbeidsmiddelen".

 

 

logoVa keur

SKL-Keur 

Doel van de periodieke keuring

Het doel van een periodieke keuring is de optimale, bedrijfszekere en veilige inzet van machines voor de gebruiker en zijn omgeving.
Het blijkt dat door regelmatige controle de machines efficiënter kunnen worden ingezet tegen lagere exploitatiekosten.

De verplichte periodieke keuring van veldspuiten dateert van 1997. Dit gebeurde indertijd op basis van een verordening van het Landbouwschap.
Deze is later overgenomen door het Productschap Akkerbouw en het Productschap Tuinbouw .

Daarmee is het periodiek keuren van machines en apparaten wettelijk verplicht geworden.

Om aan deze wettelijke verplichting te kunnen voldoen heeft het Fedecom een keurmerk in het leven geroepen: Va- keur. 
Va- keur is een landelijk erkend, geaccrediteerd en gecertificeerd keuringssysteem voor vrijwel alle arbeidsmiddelen.

Va- keur betekent het periodiek keuren van alle machines volgens de veiligheidseisen uit de Richtlijn Arbeidsmiddelen, diverse NEN-EN normen en het Voertuig Reglement. 

Met het Va- keur heeft u veilige machines in huis.

Bovendien bespaart u op de kosten van onderhoud en reparatie, want kleine gebreken worden snel vastgesteld en noodzakelijk onderhoud wordt direct uitgevoerd. Het jaarlijks keuren geeft u een veilige en bedrijfszekere inzet van machines

Wat keuren?

Alle machines die door gebruik of willekeurige invloeden van buitenaf slijten, verouderen of verslechteren moeten periodiek gekeurd worden. De werkgever moet vaststellen of dit voor zijn machines van toepassing is.

Welke machines keuren wij;

 • 230V/400V machines (electrisch gereedschap)
 • Landbouwmachines (traktoren/werktuigen)
 • Intern transport (heftruck/palletwagen)
 • Tuin en park machines (bosmaaiers/kettingzagen)
 • Industrie (hoogwerkers/aggregaten)
 • Grondverzet (kranen/shovels/verreikers)

Voor verdere informatie over Va-keur www.Va-keur.nl

 

Doel van de keuring; 

 • Een efficiëntere en nauwkeurige inzet van gewasbeschermingsmiddelen.
 • Een nauwkeurige en homogene verdeling van de spuitvloeistof over het gewas.
 • Nauwkeurigheid en afleesbaarheid van de instelling.
 • Het voorkomen van milieuschade door lekkages (milieu- en arbeidsveiligheid).
 • Veiligheid voor de gebruiker en omgeving.

Inhoud van de keuring

De keuring wordt uitgevoerd aan de hand van een keuringsprotocol op grond van de eisen die in de verordeningen van de Productschappen zijn opgenomen.
Gecontroleerd en gemeten wordt onder andere:

 • Het verdelingspatroon van de spuitdoppen.
 • Controle op lekkages van het systeem, stilstaand en onder druk.
 • Meting van de roercapaciteit van de spuitmachine.
 • De toestand van de spuitboom (hoogteverstelling, doorhangen, obstakelbeveiliging en speling op scharnierpunten).
 • Controle van de tank op het deksel, afleesbaarheid, aftapkraan en aanwezigheid vulzeef.
 • Controle op aanwezigheid en toestand filters.
 • Controle op de manometer(s)/druksensor(s) op voldoende afleesbaarheid en nauwkeurigheid.
 • Controle van de toestand van slangen, leidingen, klemmen, dophouders en doppen op lekkages, beschadigingen en bevestiging.
 • Controle op een goede werking van de anti-nadruppel voorzieningen.
 • Controle op een goede werking van het functioneren van de drukregelaar en bedieningsorganen.

 De complete keuringslijst met alle keuringscriteria kunt u bij ons opvragen.

Welke machines keuren wij;

 • Veldspuiten
  • Keuren op de testbaan tot 50 meter 
  • Alleen mogelijk in Werkendam
 • Motorvatspuiten
  • Keuren op locatie mogelijk
 • Selectieve spuitapparatuur 
  • Incl. verzorging van jaarlijkse kalibratierapporten
  • Keuren op locatie mogelijk

 keuringsticker

Meer weten over SKL keuringen klik dan HIER.

Wij leveren onder andere

deutz fahr no paddinggrimmedzopraperstheyregod

CTA Image

Meer informatie?

Vul een naam in
Vul een telefoonnummer in
Vul een geldig e-mailadres in
Voer een vraag in

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn hierop van kracht.